k.ú.: 776807 - Vaňov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 103 48894
zahrada 345 245256
ovoc. sad 9 27758
travní p. 75 90226
lesní poz 59 1462236
vodní pl. tok přirozený 4 248495
zast. pl. společný dvůr 4 704
zast. pl. zbořeniště 20 2830
zast. pl. 463 72255
ostat.pl. dráha 6 74805
ostat.pl. jiná plocha 37 19821
ostat.pl. manipulační pl. 19 21953
ostat.pl. neplodná půda 43 61709
ostat.pl. ostat.komunikace 83 63162
ostat.pl. pohřeb. 1 2579
ostat.pl. silnice 9 45564
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 29567
ostat.pl. zeleň 9 17915
Celkem KN 1301 2535729
Par. DKM 1301 2535729
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 150
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 99
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 34
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 75
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 446
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 437
spoluvlastník 600

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2002
THM-V 1:1000 01.05.1980 10.12.2002
S-SK GS 1:2880 1843 01.05.1980 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 19.08.2019 02:03

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.