k.ú.: 776793 - Vanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581186 - Vysoké Mýto NUTS5 CZ0534581186
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 176 1097794
zahrada 85 54442
travní p. 102 364562
lesní poz 27 424144
vodní pl. nádrž přírodní 2 858
zast. pl. zbořeniště 3 492
zast. pl. 82 31437
ostat.pl. jiná plocha 23 12883
ostat.pl. manipulační pl. 30 33226
ostat.pl. neplodná půda 1 4895
ostat.pl. ostat.komunikace 69 32187
ostat.pl. silnice 11 43555
Celkem KN 611 2100475
Par. KMD 611 2100475
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 28
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 68
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 118
spoluvlastník 180

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 30.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.09.2020 05:41

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.