k.ú.: 776793 - Vanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581186 - Vysoké Mýto NUTS5 CZ0534581186
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 176 1098061
zahrada 84 54398
travní p. 102 364562
lesní poz 27 424144
vodní pl. nádrž přírodní 2 858
zast. pl. zbořeniště 3 492
zast. pl. 82 31398
ostat.pl. jiná plocha 19 12797
ostat.pl. manipulační pl. 30 33226
ostat.pl. neplodná půda 1 4895
ostat.pl. ostat.komunikace 68 32066
ostat.pl. silnice 11 43555
Celkem KN 605 2100452
Par. KMD 605 2100452
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 28
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 67
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 118
spoluvlastník 180

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2010
S-SK GS 1:2880 1839 30.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 20.08.2019 23:17

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.