k.ú.: 776785 - Vamberk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576883 - Vamberk NUTS5 CZ0524576883
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52133 - Vamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 464 3257287
zahrada 880 613604
ovoc. sad 6 5495
travní p. 380 774397
lesní poz plantáž dřevin 1 2132
lesní poz 57 241857
vodní pl. nádrž umělá 1 1091
vodní pl. tok přirozený 40 89406
vodní pl. tok umělý 10 643
zast. pl. společný dvůr 34 26731
zast. pl. zbořeniště 17 5674
zast. pl. 1453 483182
ostat.pl. dráha 18 57713
ostat.pl. jiná plocha 258 189547
ostat.pl. manipulační pl. 80 98764
ostat.pl. neplodná půda 34 13809
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1433
ostat.pl. ostat.komunikace 354 313630
ostat.pl. pohřeb. 5 16314
ostat.pl. silnice 61 218977
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 43965
ostat.pl. zeleň 73 123463
Celkem KN 4237 6579114
Par. DKM 4237 6579114
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 524
č.p. byt.dům 43
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 33
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 14
č.p. rod.dům 181
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 4
č.p. zem.used 3
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 297
bez čp/če jiná st. 96
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 19
bez čp/če prům.obj 70
bez čp/če rod.rekr 12
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 32
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1409
byt.z. byt 856
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 2
obč.z. ateliér 3
obč.z. byt 31
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 16
Celkem JED 911
LV 2225
spoluvlastník 3731

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.12.2019
DKM 1:1000 24.07.2000 přepracování na DKM
THM-V 1:1000 01.07.1981 24.07.2005 část 1:2000
S-SK GS 1:2880 1840 01.07.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 19.09.2020 05:31

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.