k.ú.: 776769 - Valy nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575925 - Valy NUTS5 CZ0532575925
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 413 1810362
zahrada 209 115855
ovoc. sad 4 17396
travní p. 90 87004
lesní poz 55 1506183
vodní pl. tok přirozený 26 147100
vodní pl. tok umělý 6 1516
vodní pl. zamokřená pl. 23 52283
zast. pl. zbořeniště 3 2195
zast. pl. 212 71863
ostat.pl. dráha 13 106751
ostat.pl. jiná plocha 72 53670
ostat.pl. manipulační pl. 23 33164
ostat.pl. neplodná půda 45 73134
ostat.pl. ostat.komunikace 130 95860
ostat.pl. pohřeb. 1 953
ostat.pl. silnice 27 90215
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 18801
ostat.pl. zeleň 12 1471
Celkem KN 1370 4285776
Par. KMD 1370 4285776
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 114
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 42
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 206
LV 296
spoluvlastník 507

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2011
S-SK GS 1:2880 1839 29.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 26.09.2020 17:02

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička