k.ú.: 776742 - Valtrovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 595039 - Valtrovice NUTS5 CZ0647595039
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 275 5705560
vinice 11 65720
zahrada 95 43708
travní p. 52 97831
lesní poz les(ne hospodář) 21 126438
lesní poz ostat.komunikace 1 1497
lesní poz 136 900413
vodní pl. nádrž umělá 2 310
vodní pl. tok přirozený 6 18936
vodní pl. tok umělý 2 36583
vodní pl. zamokřená pl. 1 38149
zast. pl. zbořeniště 7 1388
zast. pl. 235 77994
ostat.pl. jiná plocha 153 102490
ostat.pl. manipulační pl. 51 106788
ostat.pl. neplodná půda 30 29519
ostat.pl. ostat.komunikace 126 283129
ostat.pl. pohřeb. 1 1121
ostat.pl. silnice 8 28178
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 15278
ostat.pl. zeleň 11 59257
Celkem KN 1226 7740287
Par. DKM 1226 7740287
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 80
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 42
Celkem BUD 228
byt.z. byt 34
byt.z. garáž 18
Celkem JED 52
LV 262
spoluvlastník 359

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 02.07.2019 1:1000 02.07.2019 *) KPÚ - extravilán
DKM 1:1000 17.07.2013 Intravilán a část extravilánu-OO přepracováním
DKM-KPÚ 06.04.2012 1:1000 12.04.2012 *) JPÚ (upřesnění přídělů)-část extravilánu
THM-G 1:2000 01.01.1965 17.07.2013 intravilán
THM-V 1:2000 01.01.1965 17.07.2013 část extravilánu
Ins. A 1:2000 01.01.1956 17.07.2013 část extravilánu (kanál Krhovice-Hevlín)


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 01.10.2020 08:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička