k.ú.: 776726 - Valtířov nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568350 - Velké Březno NUTS5 CZ0427568350
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42143 - Velké Březno

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 180 280218
zahrada 185 97354
ovoc. sad 1 6268
travní p. 108 300333
lesní poz 16 231558
vodní pl. nádrž umělá 1 205
vodní pl. tok přirozený 10 190773
zast. pl. společný dvůr 3 512
zast. pl. zbořeniště 2 25
zast. pl. 330 49831
ostat.pl. dráha 2 40035
ostat.pl. jiná plocha 89 49491
ostat.pl. manipulační pl. 17 52553
ostat.pl. neplodná půda 5 38305
ostat.pl. ostat.komunikace 129 54982
ostat.pl. pohřeb. 2 4539
ostat.pl. silnice 8 27469
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 14583
ostat.pl. zeleň 3 4574
Celkem KN 1093 1443608
Par. DKM 1093 1443608
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 93
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 95
č.p. výroba 2
č.e. garáž 22
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
Celkem BUD 314
byt.z. byt 40
obč.z. byt 2
Celkem JED 42
LV 344
spoluvlastník 473

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2002
THM-V 1:1000 01.08.1983 30.06.2002
S-SK GS 1:2880 1843 01.08.1983 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 19.07.2019 21:02

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.