k.ú.: 776521 - Valašské Příkazy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545112 - Valašské Příkazy NUTS5 CZ0723545112
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 404 862784
zahrada 79 60903
travní p. 160 301647
lesní poz 98 825844
vodní pl. nádrž umělá 1 314
vodní pl. tok přirozený 24 10901
vodní pl. tok umělý 11 7686
zast. pl. zbořeniště 7 2595
zast. pl. 161 43203
ostat.pl. dráha 5 27768
ostat.pl. jiná plocha 73 24798
ostat.pl. manipulační pl. 14 9636
ostat.pl. neplodná půda 122 75395
ostat.pl. ostat.komunikace 105 57120
ostat.pl. silnice 19 19957
ostat.pl. zeleň 2 10186
Celkem KN 1285 2340737
Par. DKM 310 794343
Par. KMD 975 1546394
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. byt.dům 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 52
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 26
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 2
Celkem BUD 154
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 221
spoluvlastník 374

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.05.2015
DKM-KPÚ 1:1000 19.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1828 19.05.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 24.07.2019 07:23

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.