k.ú.: 776521 - Valašské Příkazy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545112 - Valašské Příkazy NUTS5 CZ0723545112
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 405 862495
zahrada 80 60903
travní p. 161 301647
lesní poz 98 825844
vodní pl. nádrž umělá 1 314
vodní pl. tok přirozený 25 10901
vodní pl. tok umělý 11 7686
zast. pl. zbořeniště 7 2595
zast. pl. 162 43463
ostat.pl. dráha 5 27768
ostat.pl. jiná plocha 82 25028
ostat.pl. manipulační pl. 14 9636
ostat.pl. neplodná půda 122 75395
ostat.pl. ostat.komunikace 105 56951
ostat.pl. silnice 19 19924
ostat.pl. zeleň 2 10186
Celkem KN 1299 2340736
Par. DKM 310 794343
Par. KMD 989 1546393
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. byt.dům 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 55
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 25
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 2
Celkem BUD 155
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 223
spoluvlastník 387

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.05.2015
DKM-KPÚ 1:1000 19.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1828 19.05.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 11.08.2020 06:35

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.