k.ú.: 776432 - Krásno nad Bečvou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545058 - Valašské Meziříčí NUTS5 CZ0723545058
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 327 1274254
zahrada 563 434909
ovoc. sad 7 22152
travní p. 190 360492
lesní poz 9 16658
vodní pl. nádrž umělá 9 21725
vodní pl. tok přirozený 26 163136
vodní pl. tok umělý 1 12
zast. pl. společný dvůr 64 100674
zast. pl. zbořeniště 58 15834
zast. pl. 2263 783316
ostat.pl. dráha 41 382219
ostat.pl. jiná plocha 567 504258
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 970
ostat.pl. manipulační pl. 377 621817
ostat.pl. neplodná půda 168 344858
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 13631
ostat.pl. ostat.komunikace 456 407556
ostat.pl. pohřeb. 13 88523
ostat.pl. silnice 146 193275
ostat.pl. skládka 1 343
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 35358
ostat.pl. zeleň 266 458940
Celkem KN 5569 6244910
Par. DKM 5569 6244910
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 15
č.p. bydlení 19
č.p. byt.dům 115
č.p. doprava 2
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 45
č.p. obchod 16
č.p. obč.vyb 64
č.p. obč.vyb. 18
č.p. prům.obj 24
č.p. rod.dům 417
č.p. tech.vyb 14
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 17
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 31
bez čp/če garáž 841
bez čp/če jiná st. 236
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 29
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 119
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 76
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 40
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 8
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 2181
byt.z. byt 2820
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 48
byt.z. j.nebyt 76
obč.z. byt 7
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. sk.neb 2
Celkem JED 2958
LV 4624
spoluvlastník 8809

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.12.2007
Ins. A 1:1000 04.09.1931 14.12.2007 04.09.1931 1:1000,Reambulace r. 1972
S-SK ŠS 1:2880 1824 04.09.1931


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 11.08.2020 06:38

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.