k.ú.: 776432 - Krásno nad Bečvou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545058 - Valašské Meziříčí NUTS5 CZ0723545058
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 326 1274253
zahrada 563 435009
ovoc. sad 7 22152
travní p. 185 355595
lesní poz 9 16658
vodní pl. nádrž umělá 9 21725
vodní pl. tok přirozený 26 163136
vodní pl. tok umělý 1 12
zast. pl. společný dvůr 64 100674
zast. pl. zbořeniště 57 15675
zast. pl. 2260 776763
ostat.pl. dráha 41 382219
ostat.pl. jiná plocha 562 507131
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 970
ostat.pl. manipulační pl. 375 621983
ostat.pl. neplodná půda 171 350151
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 13631
ostat.pl. ostat.komunikace 451 408778
ostat.pl. pohřeb. 13 88523
ostat.pl. silnice 146 193275
ostat.pl. skládka 1 343
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 37314
ostat.pl. zeleň 266 458940
Celkem KN 5548 6244910
Par. DKM 5548 6244910
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 15
č.p. bydlení 19
č.p. byt.dům 116
č.p. doprava 2
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 45
č.p. obchod 14
č.p. obč.vyb 64
č.p. obč.vyb. 17
č.p. prům.obj 24
č.p. rod.dům 414
č.p. tech.vyb 14
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 15
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 31
bez čp/če garáž 840
bez čp/če jiná st. 235
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 37
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 120
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 76
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 40
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 9
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 2185
byt.z. byt 2820
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 48
byt.z. j.nebyt 76
obč.z. byt 7
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. sk.neb 2
Celkem JED 2958
LV 4631
spoluvlastník 8807

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.12.2007
Ins. A 1:1000 04.09.1931 14.12.2007 04.09.1931 1:1000,Reambulace r. 1972
S-SK ŠS 1:2880 1824 04.09.1931


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 06.12.2019 09:37

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.