k.ú.: 776360 - Valašské Meziříčí-město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545058 - Valašské Meziříčí NUTS5 CZ0723545058
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 583 1493618
zahrada skleník-pařeniš. 2 60
zahrada 1060 671086
travní p. 331 388574
vodní pl. nádrž umělá 1 3569
vodní pl. rybník 2 321
vodní pl. tok přirozený 14 55948
vodní pl. tok umělý 7 5804
vodní pl. zamokřená pl. 4 4175
zast. pl. společný dvůr 7 561
zast. pl. zbořeniště 1 468
zast. pl. 2507 590965
ostat.pl. dráha 15 77083
ostat.pl. jiná plocha 724 440475
ostat.pl. manipulační pl. 283 365126
ostat.pl. neplodná půda 74 65582
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 4451
ostat.pl. ostat.komunikace 497 386156
ostat.pl. silnice 71 39406
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 33 83122
ostat.pl. zeleň 250 321863
Celkem KN 6473 4998413
Par. DKM 6473 4998413
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. bydlení 254
č.p. byt.dům 125
č.p. jiná st. 55
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 100
č.p. obč.vyb. 23
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 897
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 12
č.p. výroba 7
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 597
bez čp/če jiná st. 179
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 34
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 38
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 25
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 14
Celkem BUD 2448
byt.z. byt 2962
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 28
byt.z. j.nebyt 4
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 182
obč.z. garáž 14
obč.z. j.nebyt 8
Celkem JED 3200
LV 5220
spoluvlastník 9647

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.08.1999
Ins. A 1:1000 01.01.1912 26.08.1999 04.09.1931 1:1000, Reambulace r. 1975
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1912 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 14.07.2020 06:47

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.