k.ú.: 776360 - Valašské Meziříčí-město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545058 - Valašské Meziříčí NUTS5 CZ0723545058
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 586 1496792
zahrada skleník-pařeniš. 2 60
zahrada 1049 662745
travní p. 335 390476
vodní pl. nádrž umělá 1 3569
vodní pl. rybník 2 321
vodní pl. tok přirozený 14 55948
vodní pl. tok umělý 7 5804
vodní pl. zamokřená pl. 6 4368
zast. pl. společný dvůr 7 561
zast. pl. zbořeniště 1 468
zast. pl. 2508 590790
ostat.pl. dráha 15 77083
ostat.pl. jiná plocha 732 442840
ostat.pl. manipulační pl. 286 365359
ostat.pl. neplodná půda 77 66649
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 4451
ostat.pl. ostat.komunikace 497 385894
ostat.pl. silnice 71 39406
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 33 83122
ostat.pl. zeleň 249 321706
Celkem KN 6485 4998412
Par. DKM 6485 4998412
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 9
č.p. bydlení 255
č.p. byt.dům 124
č.p. jiná st. 57
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 100
č.p. obč.vyb. 22
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 895
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 12
č.p. výroba 6
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 596
bez čp/če jiná st. 177
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 34
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 38
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 25
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 14
Celkem BUD 2444
byt.z. byt 2962
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 28
byt.z. j.nebyt 4
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 182
obč.z. garáž 14
obč.z. j.nebyt 8
Celkem JED 3200
LV 5178
spoluvlastník 9537

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.08.1999
Ins. A 1:1000 01.01.1912 26.08.1999 04.09.1931 1:1000, Reambulace r. 1975
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1912 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 06.12.2019 08:48

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.