k.ú.: 776301 - Mirošov u Valašských Klobouk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585891 - Valašské Klobouky NUTS5 CZ0724585891
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 177 1001286
zahrada 33 22887
ovoc. sad 3 14569
travní p. mez, stráň 3 5316
travní p. 315 1216992
lesní poz 87 2939859
vodní pl. tok přirozený 10 19158
zast. pl. společný dvůr 2 512
zast. pl. zbořeniště 3 3717
zast. pl. 78 22879
ostat.pl. jiná plocha 29 20787
ostat.pl. manipulační pl. 10 3098
ostat.pl. neplodná půda 66 115484
ostat.pl. ostat.komunikace 69 53782
ostat.pl. silnice 27 21403
ostat.pl. skládka 7 56846
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10947
ostat.pl. zeleň 1 55
Celkem KN 921 5529577
Par. KMD 921 5529577
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 46
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 76
LV 148
spoluvlastník 268

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.04.2009
S-SK ŠS 1:2880 1828 01.04.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 11.08.2020 06:40

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.