k.ú.: 776301 - Mirošov u Valašských Klobouk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585891 - Valašské Klobouky NUTS5 CZ0724585891
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 184 1004090
zahrada 31 23028
ovoc. sad 3 14569
travní p. mez, stráň 3 5316
travní p. 315 1220672
lesní poz 86 2936179
vodní pl. tok přirozený 10 19158
zast. pl. společný dvůr 3 967
zast. pl. zbořeniště 3 3720
zast. pl. 74 22404
ostat.pl. jiná plocha 30 20499
ostat.pl. manipulační pl. 10 3098
ostat.pl. neplodná půda 65 115484
ostat.pl. ostat.komunikace 75 53679
ostat.pl. silnice 27 21403
ostat.pl. skládka 1 54309
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10947
ostat.pl. zeleň 1 55
Celkem KN 922 5529577
Par. KMD 922 5529577
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 45
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 72
LV 148
spoluvlastník 272

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.04.2009
S-SK ŠS 1:2880 1828 01.04.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 09.12.2019 17:12

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.