k.ú.: 776297 - Valašská Senice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 553026 - Valašská Senice NUTS5 CZ0723553026
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72121 - Horní Lideč

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 560 840608
zahrada 137 52569
travní p. 2251 4885999
lesní poz 830 9085521
vodní pl. nádrž umělá 1 622
vodní pl. tok přirozený 26 57865
zast. pl. společný dvůr 1 304
zast. pl. zbořeniště 20 1904
zast. pl. 365 81982
ostat.pl. jiná plocha 123 26321
ostat.pl. manipulační pl. 15 23780
ostat.pl. neplodná půda 463 700470
ostat.pl. ostat.komunikace 135 184856
ostat.pl. silnice 2 19536
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6671
Celkem KN 4931 15969008
Par. KMD 4931 15969008
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 86
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 103
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 13
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 97
rozestav. 1
Celkem BUD 350
LV 583
spoluvlastník 1606

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2014
S-SK ŠS 1:2880 1829 31.03.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 06.12.2019 09:58

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.