k.ú.: 776297 - Valašská Senice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 553026 - Valašská Senice NUTS5 CZ0723553026
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72121 - Horní Lideč

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 558 840307
zahrada 138 52660
travní p. 2261 4891666
lesní poz 839 9105735
vodní pl. nádrž umělá 1 622
vodní pl. tok přirozený 26 57865
zast. pl. společný dvůr 1 304
zast. pl. zbořeniště 20 1904
zast. pl. 368 82117
ostat.pl. jiná plocha 124 26225
ostat.pl. manipulační pl. 15 23775
ostat.pl. neplodná půda 453 674518
ostat.pl. ostat.komunikace 137 185103
ostat.pl. silnice 2 19536
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6671
Celkem KN 4945 15969008
Par. KMD 4945 15969008
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 86
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 103
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 13
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 97
rozestav. 1
Celkem BUD 354
LV 581
spoluvlastník 1602

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2014
S-SK ŠS 1:2880 1829 31.03.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 11.08.2020 06:46

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.