k.ú.: 776271 - Valašská Polanka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544990 - Valašská Polanka NUTS5 CZ0723544990
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 649 1185957
zahrada 365 171726
ovoc. sad 1 3034
travní p. 1463 2836443
lesní poz les s budovou 1 149
lesní poz 1236 6881316
vodní pl. tok přirozený 84 125625
vodní pl. zamokřená pl. 8 21185
zast. pl. společný dvůr 66 12113
zast. pl. zbořeniště 53 4661
zast. pl. 700 134006
ostat.pl. dráha 8 114509
ostat.pl. jiná plocha 154 50248
ostat.pl. manipulační pl. 52 25087
ostat.pl. neplodná půda 581 485669
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1865
ostat.pl. ostat.komunikace 335 207767
ostat.pl. pohřeb. 3 5223
ostat.pl. silnice 82 67579
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 14238
ostat.pl. zeleň 7 4646
Celkem KN 5858 12353046
Par. KMD 5858 12353046
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 160
č.p. byt.dům 12
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 240
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 68
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 118
rozestav. 3
Celkem BUD 683
byt.z. byt 62
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 5
Celkem JED 73
LV 959
spoluvlastník 1647

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1829 29.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 05.12.2019 18:05

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.