k.ú.: 776254 - Valašská Bystřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544949 - Valašská Bystřice NUTS5 CZ0723544949
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7206 - Rožnov pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 72061 - Rožnov pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 703 1490830
zahrada 373 275785
ovoc. sad 5 17187
travní p. mez, stráň 13 19975
travní p. 3257 8122272
lesní poz les s budovou 1 54
lesní poz 1853 23557176
vodní pl. nádrž umělá 2 4043
vodní pl. rybník 2 3635
vodní pl. tok přirozený 45 159359
vodní pl. zamokřená pl. 9 13297
zast. pl. zbořeniště 43 7276
zast. pl. 1288 221119
ostat.pl. jiná plocha 437 187994
ostat.pl. manipulační pl. 38 53576
ostat.pl. neplodná půda 1332 1199841
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 1135
ostat.pl. ostat.komunikace 634 476541
ostat.pl. pohřeb. 3 4762
ostat.pl. silnice 102 119611
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5767
ostat.pl. zeleň 6 9140
Celkem KN 10154 35950375
Par. KMD 10154 35950375
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 172
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 569
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 98
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 146
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 152
rozestav. 8
Celkem BUD 1264
byt.z. byt 42
byt.z. garáž 3
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 46
LV 1445
spoluvlastník 2055

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1833 29.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 06.12.2019 09:52

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.