k.ú.: 776254 - Valašská Bystřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544949 - Valašská Bystřice NUTS5 CZ0723544949
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7206 - Rožnov pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 72061 - Rožnov pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 701 1486551
zahrada 384 289065
ovoc. sad 5 17187
travní p. mez, stráň 14 22291
travní p. 3308 8148618
lesní poz les s budovou 1 54
lesní poz 1862 23569804
vodní pl. nádrž umělá 2 4043
vodní pl. rybník 2 3635
vodní pl. tok přirozený 45 159359
vodní pl. zamokřená pl. 9 13297
zast. pl. zbořeniště 42 7222
zast. pl. 1299 221817
ostat.pl. jiná plocha 439 187572
ostat.pl. manipulační pl. 37 54113
ostat.pl. neplodná půda 1283 1147439
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 1135
ostat.pl. ostat.komunikace 648 481294
ostat.pl. pohřeb. 3 4762
ostat.pl. silnice 102 116450
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5641
ostat.pl. zeleň 6 9140
Celkem KN 10200 35950489
Par. KMD 10200 35950489
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 170
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 573
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 99
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 51
bez čp/če jiná st. 153
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 147
rozestav. 7
Celkem BUD 1274
byt.z. byt 42
byt.z. garáž 3
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 46
LV 1450
spoluvlastník 2062

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1833 29.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 11.08.2020 06:44

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.