k.ú.: 776114 - Vrbice u Vacova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 529915 - Vrbice NUTS5 CZ0315529915
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 164 796590
zahrada 69 49584
travní p. 245 951447
lesní poz 50 316103
vodní pl. tok přirozený 27 6306
vodní pl. tok umělý 9 3318
zast. pl. zbořeniště 1 241
zast. pl. 139 28274
ostat.pl. jiná plocha 24 19887
ostat.pl. manipulační pl. 31 16156
ostat.pl. neplodná půda 111 46398
ostat.pl. ostat.komunikace 25 32680
ostat.pl. silnice 3 12989
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 653
ostat.pl. zeleň 1 834
Celkem KN 901 2281460
Par. KMD 901 2281460
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 135
LV 200
spoluvlastník 292

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2015
KM-D 1:2000 01.05.2000 09.12.2015
S-SK GS 1:2880 1837 01.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 23.09.2020 15:25

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička