k.ú.: 776050 - Václavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 565512 - Václavy NUTS5 CZ020C565512
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21214 - Rakovník

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 195 1502971
zahrada 49 63904
ovoc. sad 7 41075
travní p. 64 239413
lesní poz les(ne hospodář) 1 21815
lesní poz 85 3223797
vodní pl. nádrž přírodní 3 6485
vodní pl. tok umělý 44 19795
vodní pl. zamokřená pl. 3 764
zast. pl. společný dvůr 1 54
zast. pl. zbořeniště 5 1076
zast. pl. 60 35591
ostat.pl. jiná plocha 111 84784
ostat.pl. neplodná půda 10 5126
ostat.pl. ostat.komunikace 23 31677
ostat.pl. silnice 2 26088
Celkem KN 663 5304415
Par. DKM 2 35570
Par. KMD 661 5268845
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 59
LV 78
spoluvlastník 110

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.11.2015
S-SK GS 1:2880 1841 05.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 26.09.2020 18:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička