k.ú.: 776009 - Václavov u Zábřeha - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541354 - Zábřeh NUTS5 CZ0715541354
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 98 615805
zahrada 135 83728
ovoc. sad 4 12392
travní p. 263 915531
lesní poz ostat.komunikace 1 10276
lesní poz 189 2907531
vodní pl. nádrž přírodní 2 1508
vodní pl. nádrž umělá 3 5139
vodní pl. tok přirozený 15 32045
vodní pl. tok umělý 14 2190
zast. pl. společný dvůr 2 127
zast. pl. zbořeniště 2 127
zast. pl. 115 31729
ostat.pl. jiná plocha 42 20601
ostat.pl. manipulační pl. 12 4916
ostat.pl. neplodná půda 229 114284
ostat.pl. ostat.komunikace 79 76093
ostat.pl. silnice 11 29167
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7924
ostat.pl. zeleň 1 1201
Celkem KN 1218 4872314
Par. KMD 1218 4872314
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 73
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 114
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 145
spoluvlastník 173

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2009
S-SK ŠS 1:2880 1884 30.09.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 20.08.2019 14:34

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.