k.ú.: 775894 - Dělouš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 627456
zahrada 1 330
travní p. 79 1181906
lesní poz 16 499295
vodní pl. nádrž umělá 1 263716
vodní pl. tok umělý 6 27003
zast. pl. 11 2920
ostat.pl. dálnice 10 196327
ostat.pl. jiná plocha 71 854743
ostat.pl. manipulační pl. 3 3706
ostat.pl. neplodná půda 39 94117
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 107140
ostat.pl. ostat.komunikace 27 36118
ostat.pl. silnice 4 20489
ostat.pl. skládka 8 394680
ostat.pl. zeleň 1 163
Celkem KN 313 4310109
Par. DKM 313 4310109
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. výroba 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
Celkem BUD 11
LV 41
spoluvlastník 60

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.06.2000
THM-V 1:1000 01.07.1981 26.06.2000
S-SK GS 1:2880 1843 01.07.1981 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 19.08.2019 02:24

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.