k.ú.: 775886 - Úžice u Kralup nad Vltavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535257 - Úžice NUTS5 CZ0206535257
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 289 3211056
zahrada 281 160494
ovoc. sad 14 39574
travní p. 8 19431
lesní poz 2 1923
vodní pl. nádrž umělá 5 16101
vodní pl. tok umělý 26 47664
vodní pl. zamokřená pl. 1 6404
zast. pl. společný dvůr 1 462
zast. pl. zbořeniště 6 7759
zast. pl. 401 276241
ostat.pl. dráha 16 73725
ostat.pl. dálnice 4 83167
ostat.pl. jiná plocha 61 166306
ostat.pl. manipulační pl. 62 219129
ostat.pl. neplodná půda 13 38536
ostat.pl. ostat.komunikace 109 131281
ostat.pl. silnice 15 54015
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7828
ostat.pl. zeleň 131 84346
Celkem KN 1447 4645442
Par. DKM 589 4086719
Par. KMD 858 558723
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 192
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 63
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 390
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 8
obč.z. garáž 4
Celkem JED 40
LV 471
spoluvlastník 730

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2012
DKM-KPÚ 12.02.2009 1:1000 02.03.2009 *) na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1840 27.06.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 16.07.2019 00:42

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.