k.ú.: 775851 - Smrk u Úžic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534510 - Úžice NUTS5 CZ0205534510
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 828 4416038
zahrada 84 68434
travní p. 152 293778
vodní pl. nádrž umělá 4 964
vodní pl. rybník 5 43664
vodní pl. tok přirozený 4 5486
vodní pl. tok umělý 84 17398
zast. pl. společný dvůr 9 6331
zast. pl. zbořeniště 12 3397
zast. pl. 132 68628
ostat.pl. jiná plocha 31 21233
ostat.pl. manipulační pl. 30 25136
ostat.pl. neplodná půda 22 14225
ostat.pl. ostat.komunikace 70 60839
ostat.pl. silnice 15 62324
ostat.pl. zeleň 1 222
Celkem KN 1483 5108097
Par. KMD 1483 5108097
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 20
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
Celkem BUD 130
LV 239
spoluvlastník 467

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2011
S-SK GS 1:2880 1841 28.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 23.09.2020 15:42

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička