k.ú.: 775843 - Radvanice nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534510 - Úžice NUTS5 CZ0205534510
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 420 3211380
zahrada 165 133151
ovoc. sad 5 7875
travní p. 99 278838
lesní poz 57 574145
vodní pl. nádrž umělá 4 5079
vodní pl. rybník 1 4850
vodní pl. tok přirozený 1 35734
vodní pl. tok umělý 9 7297
vodní pl. zamokřená pl. 1 3411
zast. pl. společný dvůr 6 1115
zast. pl. 180 75728
ostat.pl. jiná plocha 21 46727
ostat.pl. manipulační pl. 15 20634
ostat.pl. neplodná půda 29 30936
ostat.pl. ostat.komunikace 61 87913
ostat.pl. silnice 13 73524
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 15204
ostat.pl. zeleň 2 18883
Celkem KN 1090 4632424
Par. KMD 1090 4632424
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 72
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 30
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 179
LV 269
spoluvlastník 467

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2011
S-SK GS 1:2880 1841 30.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.08.2019 10:00

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.