k.ú.: 775801 - Čekanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534510 - Úžice NUTS5 CZ0205534510
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 159 1174174
zahrada 55 48566
travní p. 71 111499
lesní poz 17 1500801
vodní pl. nádrž umělá 2 1370
vodní pl. tok umělý 2 346
zast. pl. společný dvůr 5 994
zast. pl. 81 34570
ostat.pl. jiná plocha 15 7542
ostat.pl. manipulační pl. 20 14401
ostat.pl. neplodná půda 4 1362
ostat.pl. ostat.komunikace 50 40056
ostat.pl. silnice 6 23289
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1030
Celkem KN 489 2960000
Par. KMD 489 2960000
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 6
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 77
LV 111
spoluvlastník 147

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2011
S-SK GS 1:2880 1841 28.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 02.06.2020 17:12

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.