k.ú.: 775703 - Útvina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555681 - Útvina NUTS5 CZ0412555681
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41033 - Toužim

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 248 4066839
zahrada 100 65018
travní p. 333 2154927
lesní poz les(ne hospodář) 1 5627
lesní poz 46 431805
vodní pl. nádrž umělá 9 95719
vodní pl. rybník 2 17574
vodní pl. tok přirozený 1 8288
vodní pl. tok umělý 31 52635
vodní pl. zamokřená pl. 4 1700
zast. pl. zbořeniště 4 1825
zast. pl. 177 59099
ostat.pl. jiná plocha 90 69542
ostat.pl. manipulační pl. 19 52634
ostat.pl. neplodná půda 53 72433
ostat.pl. ostat.komunikace 71 86139
ostat.pl. pohřeb. 1 1126
ostat.pl. silnice 10 92861
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10936
ostat.pl. zeleň 3 4879
Celkem KN 1204 7351606
Par. KMD 1204 7351606
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 76
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 174
byt.z. byt 74
byt.z. garáž 13
Celkem JED 87
LV 290
spoluvlastník 460

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.01.2016
S-SK GS 1:2880 1841 04.01.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 30.09.2020 18:34

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička