k.ú.: 775649 - Utín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569321 - Přibyslav NUTS5 CZ0631569321
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61023 - Přibyslav

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 1608830
zahrada 58 55364
ovoc. sad 1 4479
travní p. mez, stráň 1 753
travní p. 97 503062
lesní poz les s budovou 1 37
lesní poz 112 743914
vodní pl. rybník 7 18302
vodní pl. tok přirozený 12 97025
vodní pl. zamokřená pl. 2 634
zast. pl. společný dvůr 2 77
zast. pl. 56 24674
ostat.pl. dráha 3 58128
ostat.pl. jiná plocha 40 86488
ostat.pl. manipulační pl. 5 2342
ostat.pl. mez, stráň 1 867
ostat.pl. neplodná půda 20 13766
ostat.pl. ostat.komunikace 91 56369
ostat.pl. silnice 14 41160
ostat.pl. zeleň 1 2272
Celkem KN 604 3318543
Par. DKM 604 3318543
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 35
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 56
LV 77
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.07.2002
ZMVM 1:1000 01.05.1989 24.07.2002
S-SK GS 1:2880 1838 01.05.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 25.05.2019 07:26

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.