k.ú.: 775622 - Úterý - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559571 - Úterý NUTS5 CZ0325559571
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32084 - Všeruby

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 75 3869910
zahrada 174 110227
ovoc. sad 3 25884
travní p. 166 2127311
lesní poz 163 4990021
vodní pl. nádrž umělá 8 32138
vodní pl. tok přirozený 34 97289
zast. pl. zbořeniště 22 7063
zast. pl. 227 59698
ostat.pl. jiná plocha 171 425815
ostat.pl. manipulační pl. 16 32510
ostat.pl. neplodná půda 94 92422
ostat.pl. ostat.komunikace 146 206140
ostat.pl. silnice 32 137723
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10829
ostat.pl. zeleň 44 43260
Celkem KN 1379 12268240
EN 11 1242874
PK 50 1057980
GP 227 1239015
Celkem ZE 288 3539869
Par. DKM 1229 7797064
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 104
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 216
LV 236
spoluvlastník 314

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 27.04.2016
DKM-KPÚ 1:1000 16.01.2015
S-SK GS 1:2880 1886


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 08/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 20.09.2020 23:45

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.