k.ú.: 775541 - Útěchov u Moravské Třebové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 572624 - Útěchov NUTS5 CZ0533572624
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 1156420
zahrada 127 107006
travní p. mez, stráň 3 8633
travní p. 272 1554833
lesní poz 116 2358385
vodní pl. nádrž umělá 2 5407
vodní pl. tok přirozený 7 29643
vodní pl. zamokřená pl. 4 12500
zast. pl. společný dvůr 2 567
zast. pl. zbořeniště 1 174
zast. pl. 153 40306
ostat.pl. jiná plocha 70 58016
ostat.pl. manipulační pl. 9 12601
ostat.pl. mez, stráň 1 3837
ostat.pl. neplodná půda 6 15389
ostat.pl. ostat.komunikace 101 94342
ostat.pl. silnice 4 23845
Celkem KN 948 5481904
Par. DKM 948 5481904
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 77
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 3
Celkem BUD 150
LV 194
spoluvlastník 252

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.01.2007 01.03.2007 *)
DKM 1:1000 15.05.2006
S-SK ŠS 1:2880 1835 15.05.2006
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.03.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 01.10.2020 06:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička