k.ú.: 775495 - Lhota u Úštěku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565814 - Úštěk NUTS5 CZ0423565814
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 108 864692
zahrada 35 26189
travní p. 64 121126
lesní poz 54 892898
zast. pl. zbořeniště 1 115
zast. pl. 21 9554
ostat.pl. jiná plocha 5 892
ostat.pl. neplodná půda 30 54307
ostat.pl. ostat.komunikace 43 29690
ostat.pl. pohřeb. 1 1556
Celkem KN 362 2001019
Par. KMD 362 2001019
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 8
č.e. zem.used 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 21
LV 46
spoluvlastník 72

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.08.2010
S-SK GS 1:2880 1843 30.08.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.09.2020 09:25

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.