k.ú.: 775461 - Úsuší - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584070 - Úsuší NUTS5 CZ0643584070
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 146 852534
zahrada 48 51703
travní p. 27 50931
lesní poz les s budovou 1 12
lesní poz 53 246614
vodní pl. nádrž umělá 1 234
zast. pl. 49 17614
ostat.pl. jiná plocha 28 38921
ostat.pl. manipulační pl. 5 13032
ostat.pl. neplodná půda 11 8736
ostat.pl. ostat.komunikace 42 17288
ostat.pl. silnice 6 6850
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 897
ostat.pl. zeleň 2 371
Celkem KN 420 1305737
Par. KMD 420 1305737
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 28
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 45
LV 57
spoluvlastník 76

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1826 06.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 23.09.2020 14:59

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička