k.ú.: 775410 - Gerhartice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 579891 - Ústí nad Orlicí NUTS5 CZ0534579891
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 37 145934
zahrada 74 69150
travní p. 99 338247
lesní poz 40 1077375
vodní pl. tok přirozený 8 37816
zast. pl. zbořeniště 1 7
zast. pl. 74 19877
ostat.pl. dráha 1 32128
ostat.pl. jiná plocha 28 16192
ostat.pl. manipulační pl. 6 12910
ostat.pl. neplodná půda 34 25230
ostat.pl. ostat.komunikace 60 17497
ostat.pl. silnice 10 41639
ostat.pl. zeleň 9 104
Celkem KN 481 1834106
Par. DKM 481 1834106
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 26
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 72
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 108
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2002
ZMVM 1:1000 31.12.1991 16.12.2002
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 21.05.2019 14:59

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.