k.ú.: 775410 - Gerhartice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 579891 - Ústí nad Orlicí NUTS5 CZ0534579891
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 37 145934
zahrada 74 69115
travní p. 99 338237
lesní poz 40 1077375
vodní pl. tok přirozený 8 37816
zast. pl. zbořeniště 1 7
zast. pl. 74 19851
ostat.pl. dráha 1 32128
ostat.pl. jiná plocha 29 16234
ostat.pl. manipulační pl. 6 12910
ostat.pl. neplodná půda 34 25230
ostat.pl. ostat.komunikace 68 17876
ostat.pl. silnice 10 41248
ostat.pl. zeleň 10 143
Celkem KN 491 1834104
Par. DKM 491 1834104
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 26
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 72
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 109
spoluvlastník 154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2002
ZMVM 1:1000 31.12.1991 16.12.2002
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 06.06.2020 22:17

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.