k.ú.: 775355 - Oldřichovice u Ústí nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 579891 - Ústí nad Orlicí NUTS5 CZ0534579891
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 750782
zahrada 190 207824
travní p. 118 230666
lesní poz 17 37849
vodní pl. tok přirozený 13 27972
vodní pl. tok umělý 5 5350
zast. pl. zbořeniště 1 88
zast. pl. 377 45640
ostat.pl. jiná plocha 68 44863
ostat.pl. manipulační pl. 15 33077
ostat.pl. mez, stráň 1 747
ostat.pl. neplodná půda 2 2422
ostat.pl. ostat.komunikace 60 39689
ostat.pl. silnice 17 18374
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 483
ostat.pl. zeleň 2 170
Celkem KN 967 1445996
Par. DKM 967 1445996
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 85
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 162
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 362
LV 353
spoluvlastník 488

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2002
ZMVM 1:1000 12.12.1991 16.12.2002
S-SK GS 1:2880 1824 12.12.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 21.08.2019 16:52

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.