k.ú.: 775274 - Ústí nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 579891 - Ústí nad Orlicí NUTS5 CZ0534579891
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 397 1140138
zahrada skleník-pařeniš. 6 5794
zahrada 1099 511210
travní p. 587 987369
lesní poz 50 982531
vodní pl. rybník 1 1902
vodní pl. tok přirozený 45 92690
vodní pl. tok umělý 11 3328
zast. pl. společný dvůr 36 9373
zast. pl. zbořeniště 57 8121
zast. pl. 2785 547782
ostat.pl. dráha 14 147161
ostat.pl. jiná plocha 903 650375
ostat.pl. manipulační pl. 59 81438
ostat.pl. neplodná půda 20 18051
ostat.pl. ost.dopravní pl. 12 15929
ostat.pl. ostat.komunikace 949 623768
ostat.pl. pohřeb. 5 25236
ostat.pl. silnice 32 59639
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 104 107749
ostat.pl. zeleň 345 181823
Celkem KN 7517 6201407
Par. DKM 7517 6201407
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 13
č.p. byt.dům 148
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 26
č.p. obchod 14
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 141
č.p. rod.dům 874
č.p. shromaž. 2
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 24
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 4
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 218
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 901
bez čp/če jiná st. 79
bez čp/če obchod 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 45
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 59
bez čp/če výroba 56
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 2654
byt.z. byt 1724
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 18
byt.z. j.nebyt 226
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 199
obč.z. j.nebyt 9
Celkem JED 2179
LV 3544
spoluvlastník 5704

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.10.2004
ZMVM 1:1000 31.12.1991 06.10.2004
Ins. A 1:1000 31.12.1951 06.10.2004
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1991
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1951


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 21.08.2019 01:01

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.