k.ú.: 775274 - Ústí nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 579891 - Ústí nad Orlicí NUTS5 CZ0534579891
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 396 1140816
zahrada skleník-pařeniš. 6 5794
zahrada 1100 511246
travní p. 587 987369
lesní poz 50 982531
vodní pl. rybník 1 1902
vodní pl. tok přirozený 45 92690
vodní pl. tok umělý 11 3328
zast. pl. společný dvůr 36 9373
zast. pl. zbořeniště 59 8338
zast. pl. 2778 547518
ostat.pl. dráha 14 147161
ostat.pl. jiná plocha 904 655853
ostat.pl. manipulační pl. 59 81438
ostat.pl. neplodná půda 20 18051
ostat.pl. ost.dopravní pl. 12 15929
ostat.pl. ostat.komunikace 947 623300
ostat.pl. pohřeb. 5 25236
ostat.pl. silnice 29 54129
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 104 107749
ostat.pl. zeleň 342 181658
Celkem KN 7505 6201409
Par. DKM 7505 6201409
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 13
č.p. byt.dům 148
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 26
č.p. obchod 14
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 141
č.p. rod.dům 873
č.p. shromaž. 2
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 24
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 4
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 216
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 901
bez čp/če jiná st. 78
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 47
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 59
bez čp/če výroba 56
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 2650
byt.z. byt 1724
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 18
byt.z. j.nebyt 226
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 197
obč.z. j.nebyt 7
Celkem JED 2175
LV 3536
spoluvlastník 5690

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.10.2004
ZMVM 1:1000 31.12.1991 06.10.2004
Ins. A 1:1000 31.12.1951 06.10.2004
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1991
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1951


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 26.05.2019 05:28

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.