k.ú.: 775266 - Krásné Březno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 8 23003
orná půda 78 277707
zahrada 351 229724
ovoc. sad 4 26009
travní p. 292 652194
lesní poz 54 294877
vodní pl. nádrž umělá 2 1993
vodní pl. tok přirozený 16 299184
zast. pl. společný dvůr 38 42291
zast. pl. zbořeniště 39 9342
zast. pl. 1370 463651
ostat.pl. dráha 17 135411
ostat.pl. jiná plocha 418 646758
ostat.pl. manipulační pl. 182 419720
ostat.pl. neplodná půda 65 80328
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 478
ostat.pl. ostat.komunikace 666 411678
ostat.pl. pohřeb. 2 10746
ostat.pl. silnice 47 198430
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 44444
ostat.pl. zeleň 801 426034
Celkem KN 4478 4694002
Par. DKM 4478 4694002
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 242
č.p. byt.dům 133
č.p. doprava 2
č.p. garáž 23
č.p. jiná st. 41
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 58
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 14
č.p. rod.dům 71
č.p. tech.vyb 9
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 4
č.e. garáž 113
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 68
bez čp/če doprava 12
bez čp/če garáž 133
bez čp/če jiná st. 181
bez čp/če obč.vyb 29
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 26
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 49
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo plav.úč. 2
Celkem BUD 1261
byt.z. byt 4436
byt.z. garáž 94
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 38
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 4577
LV 3235
spoluvlastník 6052

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2010
Ins. A 1:1000 01.03.1973 15.12.2010
S-SK GS 1:2880 1843 28.02.1824 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 26.08.2019 07:21

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.