k.ú.: 775266 - Krásné Březno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 8 23003
orná půda 78 277707
zahrada 349 229724
ovoc. sad 4 26009
travní p. 292 652194
lesní poz 54 294877
vodní pl. nádrž umělá 2 1993
vodní pl. tok přirozený 16 299184
zast. pl. společný dvůr 38 42291
zast. pl. zbořeniště 39 9342
zast. pl. 1369 463590
ostat.pl. dráha 17 135411
ostat.pl. jiná plocha 415 646551
ostat.pl. manipulační pl. 181 419720
ostat.pl. neplodná půda 65 80328
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 478
ostat.pl. ostat.komunikace 662 390943
ostat.pl. pohřeb. 2 10746
ostat.pl. silnice 39 217530
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 44444
ostat.pl. zeleň 801 427926
Celkem KN 4459 4693991
Par. DKM 4459 4693991
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 242
č.p. byt.dům 133
č.p. doprava 2
č.p. garáž 23
č.p. jiná st. 41
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 58
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 14
č.p. rod.dům 71
č.p. tech.vyb 9
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 4
č.e. garáž 113
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 68
bez čp/če doprava 12
bez čp/če garáž 132
bez čp/če jiná st. 181
bez čp/če obč.vyb 29
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 26
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 49
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo plav.úč. 2
Celkem BUD 1260
byt.z. byt 4436
byt.z. garáž 94
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 38
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 4577
LV 3217
spoluvlastník 6007

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2010
Ins. A 1:1000 01.03.1973 15.12.2010
S-SK GS 1:2880 1843 28.02.1824 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 26.05.2019 05:24

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.