k.ú.: 775258 - Střekov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 4 8401
orná půda 299 246503
zahrada 1262 687620
ovoc. sad 2 43646
travní p. 294 217505
lesní poz 107 1822694
vodní pl. tok přirozený 6 499392
zast. pl. společný dvůr 25 6145
zast. pl. zbořeniště 33 5511
zast. pl. 3354 542198
ostat.pl. dráha 13 265492
ostat.pl. jiná plocha 458 332924
ostat.pl. manipulační pl. 161 325065
ostat.pl. neplodná půda 49 50550
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 2034
ostat.pl. ostat.komunikace 488 476912
ostat.pl. pohřeb. 3 45652
ostat.pl. silnice 15 48830
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 49 76434
ostat.pl. zeleň 188 194074
Celkem KN 6812 5897582
Par. DKM 6812 5897582
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 795
č.p. byt.dům 150
č.p. doprava 10
č.p. garáž 17
č.p. jiná st. 23
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 46
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 24
č.p. rod.dům 236
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 2
č.e. bydlení 1
č.e. garáž 535
č.e. jiná st. 13
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 215
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 22
bez čp/če garáž 769
bez čp/če jiná st. 94
bez čp/če obč.vyb 15
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če prům.obj 92
bez čp/če rod.rekr 44
bez čp/če tech.vyb 39
bez čp/če výroba 16
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo plav.úč. 4
Celkem BUD 3199
byt.z. byt 3114
byt.z. dílna 5
byt.z. garáž 34
byt.z. j.nebyt 41
obč.z. byt 27
obč.z. dílna 1
Celkem JED 3222
LV 5094
spoluvlastník 9193

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.11.2003
THM-V 1:1000 01.10.1976 24.11.2003
S-SK GS 1:2880 1843 01.10.1976 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 21.05.2019 07:18

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.