k.ú.: 775258 - Střekov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 4 8401
orná půda 302 246502
zahrada 1263 687565
ovoc. sad 2 43646
travní p. 294 217505
lesní poz 107 1822694
vodní pl. tok přirozený 6 499392
zast. pl. společný dvůr 25 6145
zast. pl. zbořeniště 33 5511
zast. pl. 3352 543424
ostat.pl. dráha 13 265492
ostat.pl. jiná plocha 459 332209
ostat.pl. manipulační pl. 167 324608
ostat.pl. neplodná půda 49 50550
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 2034
ostat.pl. ostat.komunikace 488 476912
ostat.pl. pohřeb. 3 45652
ostat.pl. silnice 15 48830
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 49 76434
ostat.pl. zeleň 189 194073
Celkem KN 6822 5897579
Par. DKM 6822 5897579
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 794
č.p. byt.dům 150
č.p. doprava 10
č.p. garáž 17
č.p. jiná st. 23
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 46
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 24
č.p. rod.dům 237
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 2
č.e. bydlení 1
č.e. garáž 535
č.e. jiná st. 13
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 215
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 22
bez čp/če garáž 769
bez čp/če jiná st. 94
bez čp/če obč.vyb 15
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če prům.obj 92
bez čp/če rod.rekr 44
bez čp/če tech.vyb 38
bez čp/če výroba 17
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo plav.úč. 4
Celkem BUD 3199
byt.z. byt 3114
byt.z. dílna 5
byt.z. garáž 34
byt.z. j.nebyt 41
obč.z. byt 27
obč.z. dílna 1
Celkem JED 3222
LV 5103
spoluvlastník 9210

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.11.2003
THM-V 1:1000 01.10.1976 24.11.2003
S-SK GS 1:2880 1843 01.10.1976 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 22.07.2019 18:39

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.