k.ú.: 775258 - Střekov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 4 8401
orná půda 302 246482
zahrada 1264 687185
ovoc. sad 2 43646
travní p. 294 217399
lesní poz 107 1822694
vodní pl. tok přirozený 6 499392
zast. pl. společný dvůr 25 6145
zast. pl. zbořeniště 32 5458
zast. pl. 3359 544018
ostat.pl. dráha 13 265492
ostat.pl. jiná plocha 474 332479
ostat.pl. manipulační pl. 167 324577
ostat.pl. neplodná půda 49 50550
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 2034
ostat.pl. ostat.komunikace 487 476722
ostat.pl. pohřeb. 3 45646
ostat.pl. silnice 15 48830
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 49 76360
ostat.pl. zeleň 189 194073
Celkem KN 6843 5897583
Par. DKM 6843 5897583
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 777
č.p. byt.dům 152
č.p. doprava 10
č.p. garáž 17
č.p. jiná st. 24
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 45
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 24
č.p. rod.dům 254
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 2
č.e. bydlení 1
č.e. garáž 535
č.e. jiná st. 13
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 214
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 22
bez čp/če garáž 770
bez čp/če jiná st. 96
bez čp/če obč.vyb 15
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 92
bez čp/če rod.rekr 44
bez čp/če tech.vyb 38
bez čp/če výroba 18
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo plav.úč. 4
Celkem BUD 3206
byt.z. byt 3115
byt.z. dílna 5
byt.z. garáž 34
byt.z. j.nebyt 41
obč.z. byt 34
obč.z. dílna 1
Celkem JED 3230
LV 5118
spoluvlastník 9284

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.11.2003
THM-V 1:1000 01.10.1976 24.11.2003
S-SK GS 1:2880 1843 01.10.1976 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 04.06.2020 00:57

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.