k.ú.: 775118 - Všebořice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 139 1276267
zahrada 218 144290
ovoc. sad 4 25348
travní p. 181 1265981
lesní poz 40 126349
vodní pl. nádrž přírodní 1 5212
vodní pl. nádrž umělá 6 18636
vodní pl. tok přirozený 4 2695
zast. pl. společný dvůr 6 2112
zast. pl. zbořeniště 32 18612
zast. pl. 763 608228
ostat.pl. dráha 1 3682
ostat.pl. dálnice 3 72947
ostat.pl. jiná plocha 433 1755911
ostat.pl. manipulační pl. 167 758405
ostat.pl. neplodná půda 24 349863
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 290341
ostat.pl. ostat.komunikace 222 355177
ostat.pl. pohřeb. 1 1057
ostat.pl. silnice 16 65319
ostat.pl. skládka 7 30412
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 22020
ostat.pl. zeleň 172 132924
Celkem KN 2460 7331788
Par. DKM 2460 7331788
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 42
č.p. doprava 2
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 19
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 22
č.p. rod.dům 92
č.p. tech.vyb 5
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 6
č.e. garáž 295
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če doprava 9
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 28
bez čp/če výroba 33
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 697
byt.z. byt 1288
byt.z. j.nebyt 27
Celkem JED 1315
LV 1538
spoluvlastník 2637

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.07.2005
THM-V 1:1000 01.07.1979 28.07.2005
S-SK GS 1:2880 1843 01.07.1979 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 20.08.2019 14:37

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.