k.ú.: 775096 - Bukov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 49388
zahrada 363 170877
ovoc. sad 1 3958
travní p. 24 44263
lesní poz 20 197048
vodní pl. tok přirozený 9 9295
zast. pl. společný dvůr 7 1000
zast. pl. zbořeniště 9 1249
zast. pl. 1674 259059
ostat.pl. dobývací prost. 6 5670
ostat.pl. jiná plocha 307 304328
ostat.pl. manipulační pl. 42 56531
ostat.pl. neplodná půda 4 3162
ostat.pl. ostat.komunikace 263 239533
ostat.pl. silnice 20 56583
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 60868
ostat.pl. zeleň 259 292108
Celkem KN 3069 1754920
Par. DKM 3069 1754920
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 265
č.p. byt.dům 122
č.p. garáž 19
č.p. jiná st. 17
č.p. obč.vyb 26
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 69
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 746
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 222
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 14
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 27
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 1593
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 2473
byt.z. dílna 7
byt.z. garáž 32
byt.z. j.nebyt 22
byt.z. rozest. 7
obč.z. byt 6
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 5
Celkem JED 2556
LV 3698
spoluvlastník 6559

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.02.2009
Ins. A 1:1000 01.03.1973 09.02.2009
S-SK GS 1:2880 1824 01.03.1973 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 24.08.2019 04:52

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.