k.ú.: 775053 - Klíše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 410
orná půda 6 4940
zahrada 788 412843
travní p. 105 413942
lesní poz les(ne hospodář) 2 1454
lesní poz 18 451376
vodní pl. nádrž umělá 1 476
vodní pl. tok přirozený 3 12986
zast. pl. společný dvůr 24 8263
zast. pl. zbořeniště 18 3198
zast. pl. 2341 415406
ostat.pl. dráha 4 5718
ostat.pl. jiná plocha 228 145704
ostat.pl. manipulační pl. 184 153893
ostat.pl. neplodná půda 52 55171
ostat.pl. ostat.komunikace 253 200472
ostat.pl. silnice 16 124191
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 38 131897
ostat.pl. zeleň 294 225840
Celkem KN 4377 2768180
Par. DKM 4377 2768180
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 480
č.p. byt.dům 259
č.p. garáž 38
č.p. jiná st. 35
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 54
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 106
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.e. garáž 380
č.e. jiná st. 7
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 665
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obč.vyb 21
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če rod.rekr 34
bez čp/če tech.vyb 28
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 2239
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 2404
byt.z. dílna 19
byt.z. garáž 18
byt.z. j.nebyt 46
byt.z. rozest. 6
obč.z. byt 27
obč.z. garáž 5
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 2529
LV 4228
spoluvlastník 7452

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.06.2003
Ins. A 1:1000 01.03.1973 09.06.2003
S-SK GS 1:2880 1843 01.03.1973 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 20.08.2019 22:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.