k.ú.: 774871 - Ústí nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 95 525118
zahrada 1194 791583
ovoc. sad 6 22895
travní p. 819 1127864
lesní poz 112 1070524
vodní pl. nádrž umělá 4 1930
vodní pl. tok přirozený 30 394945
vodní pl. tok umělý 9 12572
zast. pl. společný dvůr 99 51279
zast. pl. zbořeniště 83 22768
zast. pl. 5209 1585727
ostat.pl. dráha 20 874611
ostat.pl. dálnice 6 19269
ostat.pl. jiná plocha 1117 1175337
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 55
ostat.pl. manipulační pl. 280 668039
ostat.pl. neplodná půda 134 187869
ostat.pl. ost.dopravní pl. 16 10162
ostat.pl. ostat.komunikace 1180 1345692
ostat.pl. silnice 93 274481
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 50 114752
ostat.pl. zeleň 803 1087453
Celkem KN 11360 11364925
Par. DKM 11360 11364925
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 37
č.p. bydlení 764
č.p. byt.dům 443
č.p. doprava 7
č.p. garáž 20
č.p. jiná st. 102
č.p. obchod 10
č.p. obč.vyb 199
č.p. obč.vyb. 41
č.p. prům.obj 23
č.p. rod.dům 219
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 14
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 15
č.p. výroba 20
č.e. garáž 1411
č.e. jiná st. 27
č.e. obč.vyb 4
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 155
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 5
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 77
bez čp/če garáž 581
bez čp/če jiná st. 218
bez čp/če obč.vyb 48
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 51
bez čp/če rod.rekr 34
bez čp/če tech.vyb 108
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 145
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 10
vod.dílo hráz pod 10
vod.dílo jez 3
vod.dílo plav.úč. 4
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 4833
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 10580
byt.z. dílna 51
byt.z. garáž 58
byt.z. j.nebyt 108
byt.z. rozest. 16
obč.z. byt 93
obč.z. dílna 5
obč.z. j.nebyt 6
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 10920
LV 13236
spoluvlastník 25042

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.11.2006
Ins. A 1:1000 01.01.1973 06.11.2006
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1973 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 22.05.2019 01:01

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.