k.ú.: 774871 - Ústí nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 95 525118
zahrada 1197 791271
ovoc. sad 6 22895
travní p. 822 1127658
lesní poz 114 1070524
vodní pl. nádrž umělá 4 1930
vodní pl. tok přirozený 30 394945
vodní pl. tok umělý 9 12572
zast. pl. společný dvůr 100 51444
zast. pl. zbořeniště 83 22768
zast. pl. 5195 1476764
ostat.pl. dráha 20 874553
ostat.pl. dálnice 6 19269
ostat.pl. jiná plocha 1151 1286978
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 55
ostat.pl. manipulační pl. 283 666236
ostat.pl. neplodná půda 133 187823
ostat.pl. ost.dopravní pl. 16 9997
ostat.pl. ostat.komunikace 1184 1335632
ostat.pl. silnice 100 285236
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 50 114752
ostat.pl. zeleň 814 1086501
Celkem KN 11413 11364921
Par. DKM 11413 11364921
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 36
č.p. bydlení 746
č.p. byt.dům 449
č.p. doprava 7
č.p. garáž 22
č.p. jiná st. 102
č.p. obchod 10
č.p. obč.vyb 196
č.p. obč.vyb. 45
č.p. prům.obj 27
č.p. rod.dům 229
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 14
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 16
č.p. výroba 19
č.e. garáž 1414
č.e. jiná st. 28
č.e. obč.vyb 4
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 156
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 5
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 77
bez čp/če garáž 561
bez čp/če jiná st. 216
bez čp/če obč.vyb 48
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 47
bez čp/če rod.rekr 33
bez čp/če tech.vyb 108
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 147
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 8
vod.dílo hráz pod 10
vod.dílo jez 3
vod.dílo plav.úč. 4
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 4817
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 10580
byt.z. dílna 51
byt.z. garáž 58
byt.z. j.nebyt 107
byt.z. rozest. 16
obč.z. byt 100
obč.z. dílna 5
obč.z. j.nebyt 6
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 10926
LV 13343
spoluvlastník 25316

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.11.2006
Ins. A 1:1000 01.01.1973 06.11.2006
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1973 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 06.06.2020 03:50

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.