k.ú.: 774847 - Ústí u Vsetína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 570371 - Ústí NUTS5 CZ0723570371
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 212 232318
zahrada 190 103669
travní p. 601 1041367
lesní poz 576 3421351
vodní pl. tok přirozený 28 77671
zast. pl. společný dvůr 1 183
zast. pl. zbořeniště 17 1253
zast. pl. 363 75253
ostat.pl. dráha 10 136091
ostat.pl. jiná plocha 67 18500
ostat.pl. manipulační pl. 27 29601
ostat.pl. neplodná půda 172 151303
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 895
ostat.pl. ostat.komunikace 147 113967
ostat.pl. pohřeb. 2 2152
ostat.pl. silnice 39 23614
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5960
ostat.pl. zeleň 5 1596
Celkem KN 2461 5436744
Par. KMD 2461 5436744
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 83
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 116
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 62
Celkem BUD 360
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 388
spoluvlastník 551

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.08.2016
KM-D 1:2000 11.10.2000 31.08.2016
S-SK ŠS 1:2880 1829 11.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 11.08.2020 06:29

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.