k.ú.: 774847 - Ústí u Vsetína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 570371 - Ústí NUTS5 CZ0723570371
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 212 232318
zahrada 190 103717
travní p. 600 1041387
lesní poz 572 3416315
vodní pl. tok přirozený 28 77671
zast. pl. společný dvůr 1 183
zast. pl. zbořeniště 17 1253
zast. pl. 361 75156
ostat.pl. dráha 10 136091
ostat.pl. jiná plocha 67 18529
ostat.pl. manipulační pl. 27 29601
ostat.pl. neplodná půda 175 155952
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 895
ostat.pl. ostat.komunikace 148 114354
ostat.pl. pohřeb. 2 2152
ostat.pl. silnice 39 23614
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5960
ostat.pl. zeleň 5 1596
Celkem KN 2458 5436744
Par. KMD 2458 5436744
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 83
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 117
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 61
Celkem BUD 358
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 386
spoluvlastník 550

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.08.2016
KM-D 1:2000 11.10.2000 31.08.2016
S-SK ŠS 1:2880 1829 11.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 06.12.2019 09:21

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.