k.ú.: 774812 - Ústaleč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556751 - Nalžovské Hory NUTS5 CZ0322556751
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 530 1553765
zahrada 154 125241
ovoc. sad 8 25863
travní p. 822 1463926
lesní poz 174 1190966
vodní pl. rybník 2 17722
vodní pl. tok přirozený 6 922
vodní pl. tok umělý 8 1222
zast. pl. zbořeniště 3 626
zast. pl. 161 48371
ostat.pl. jiná plocha 39 23655
ostat.pl. manipulační pl. 24 92980
ostat.pl. neplodná půda 136 68235
ostat.pl. ostat.komunikace 152 102441
ostat.pl. silnice 2 15114
Celkem KN 2221 4731049
Par. KMD 2221 4731049
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 85
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 2
Celkem BUD 155
LV 219
spoluvlastník 312

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.06.2012
S-SK GS 1:2880 1837 15.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 23:52

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.