k.ú.: 774804 - Krutěnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556751 - Nalžovské Hory NUTS5 CZ0322556751
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 39 264447
zahrada 40 54238
travní p. 150 810510
lesní poz 30 2498012
vodní pl. nádrž přírodní 1 7013
vodní pl. rybník 3 38194
vodní pl. tok přirozený 2 495
vodní pl. zamokřená pl. 3 6535
zast. pl. společný dvůr 4 2719
zast. pl. zbořeniště 1 108
zast. pl. 35 11522
ostat.pl. jiná plocha 11 9944
ostat.pl. manipulační pl. 2 3712
ostat.pl. neplodná půda 20 19515
ostat.pl. ostat.komunikace 24 50309
Celkem KN 365 3777273
Par. DKM 32 80083
Par. KMD 333 3697190
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 16
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
Celkem BUD 32
LV 76
spoluvlastník 147

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.06.2018
KMD 1:1000 21.11.2012
S-SK GS 1:2880 1837 21.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 27.09.2020 06:46

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička