k.ú.: 774766 - Úsobí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569658 - Úsobí NUTS5 CZ0631569658
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 408 3209599
zahrada 328 146865
ovoc. sad 5 22605
travní p. 485 2159247
lesní poz les s budovou 2 120
lesní poz 161 3066599
vodní pl. nádrž přírodní 1 1032
vodní pl. nádrž umělá 8 5704
vodní pl. rybník 7 48127
vodní pl. tok přirozený 7 10633
vodní pl. tok umělý 31 6825
zast. pl. zbořeniště 10 1364
zast. pl. 398 90841
ostat.pl. dálnice 1 76801
ostat.pl. jiná plocha 143 58604
ostat.pl. manipulační pl. 22 17913
ostat.pl. neplodná půda 113 74914
ostat.pl. ostat.komunikace 200 166286
ostat.pl. pohřeb. 2 5845
ostat.pl. silnice 27 86231
ostat.pl. zeleň 5 12630
Celkem KN 2364 9268785
Par. DKM 15 328305
Par. KMD 2349 8940480
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 162
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 47
č.p. zem.stav 5
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 63
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
Celkem BUD 385
byt.z. byt 69
byt.z. j.nebyt 1
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 71
LV 607
spoluvlastník 998

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 17.05.2018
KMD 1:1000 22.10.2014
S-SK GS 1:2880 1838 20.09.2017 doplnění parcel LV 0 do KMD - parcely ZE původ GP budou obnovena v rámci JPÚ


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 27.09.2020 07:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička