k.ú.: 774685 - Urbanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575917 - Urbanice NUTS5 CZ0532575917
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 106 1113957
zahrada 94 54139
travní p. 23 33360
lesní poz 27 2104448
vodní pl. nádrž umělá 2 1064
vodní pl. rybník 2 38114
vodní pl. tok přirozený 3 3168
vodní pl. tok umělý 1 1981
vodní pl. zamokřená pl. 3 2599
zast. pl. 68 27003
ostat.pl. jiná plocha 24 17383
ostat.pl. manipulační pl. 10 8029
ostat.pl. neplodná půda 2 466
ostat.pl. ostat.komunikace 92 80086
ostat.pl. silnice 54 36211
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 138
ostat.pl. zeleň 14 8251
Celkem KN 527 3530397
Par. DKM 189 1281961
Par. KMD 337 2247047
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 64
LV 80
spoluvlastník 104

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.05.2017
DKM-KPÚ 1:1000 27.03.2014
S-SK GS 1:2880 1839 22.05.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 18.09.2020 09:30

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.