k.ú.: 774685 - Urbanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53003 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575917 - Urbanice NUTS5 CZ0532575917
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 107 1113956
zahrada 100 53951
travní p. 25 33361
lesní poz 23 2095956
vodní pl. nádrž umělá 2 1064
vodní pl. rybník 4 46085
vodní pl. tok přirozený 3 3168
vodní pl. tok umělý 1 1981
vodní pl. zamokřená pl. 3 2599
zast. pl. 69 27162
ostat.pl. jiná plocha 30 18189
ostat.pl. manipulační pl. 10 8029
ostat.pl. neplodná půda 2 466
ostat.pl. ostat.komunikace 94 79789
ostat.pl. silnice 54 36211
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 138
ostat.pl. zeleň 14 8251
Celkem KN 543 3530356
Par. DKM 191 1281952
Par. KMD 351 2247015
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 35
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 65
LV 82
spoluvlastník 107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.05.2017
DKM-KPÚ 1:1000 27.03.2014
S-SK GS 1:2880 1839 22.05.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 13.08.2022 01:46

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.