k.ú.: 774651 - Úpice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579777 - Úpice NUTS5 CZ0525579777
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52143 - Úpice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 2584
orná půda 148 956814
zahrada mez, stráň 5 2501
zahrada 1130 837980
ovoc. sad 2 6001
travní p. mez, stráň 22 10569
travní p. 301 864981
lesní poz mez, stráň 2 3640
lesní poz 119 1384954
vodní pl. tok přirozený 21 126598
vodní pl. tok umělý 3 7069
zast. pl. společný dvůr 31 5552
zast. pl. 2058 546719
ostat.pl. jiná plocha 284 119551
ostat.pl. manipulační pl. 45 36679
ostat.pl. mez, stráň 34 24062
ostat.pl. neplodná půda 146 61568
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 2416
ostat.pl. ostat.komunikace 321 293150
ostat.pl. pohřeb. 2 11732
ostat.pl. silnice 20 54209
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 65349
ostat.pl. zeleň 75 82279
Celkem KN 4785 5506957
Par. DKM 4785 5506957
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 340
č.p. byt.dům 43
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 39
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 15
č.p. rod.dům 548
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 10
č.e. jiná st. 31
č.e. rod.rekr 182
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 545
bez čp/če jiná st. 134
bez čp/če obč.vyb 28
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 21
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 32
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 2031
byt.z. byt 746
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 84
Celkem JED 837
LV 2593
spoluvlastník 4433

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.05.2000
THM-V 1:1000 01.07.1980 01.05.2000 intravilán
FÚO 1:1000 01.07.1980 01.05.2000 extravilán
S-SK GS 1:2880 1840 01.07.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 06.06.2020 04:00

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.