k.ú.: 774651 - Úpice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579777 - Úpice NUTS5 CZ0525579777
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52143 - Úpice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 201 1055624
zahrada mez, stráň 3 2183
zahrada 1078 792714
ovoc. sad 3 7892
travní p. mez, stráň 10 5506
travní p. 330 815616
lesní poz mez, stráň 2 3640
lesní poz 125 1378615
vodní pl. tok přirozený 20 126594
vodní pl. tok umělý 3 7069
zast. pl. společný dvůr 44 7481
zast. pl. zbořeniště 3 932
zast. pl. 2025 540440
ostat.pl. jiná plocha 284 114471
ostat.pl. manipulační pl. 46 39874
ostat.pl. mez, stráň 30 18693
ostat.pl. neplodná půda 179 74829
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 707
ostat.pl. ostat.komunikace 302 286683
ostat.pl. pohřeb. 2 12198
ostat.pl. silnice 20 55258
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 70149
ostat.pl. zeleň 84 89795
Celkem KN 4813 5506963
Par. DKM 4813 5506963
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 350
č.p. byt.dům 42
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 39
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 17
č.p. rod.dům 536
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 8
č.e. jiná st. 24
č.e. rod.rekr 180
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 540
bez čp/če jiná st. 118
bez čp/če obč.vyb 28
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 24
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 31
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1998
byt.z. byt 746
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 78
Celkem JED 831
LV 2588
spoluvlastník 4439

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.05.2000
THM-V 1:1000 01.07.1980 01.05.2000 intravilán
FÚO 1:1000 01.07.1980 01.05.2000 extravilán
S-SK GS 1:2880 1840 01.07.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.07.2019 21:07

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.