k.ú.: 774499 - Unhošť - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kladno email: kp.kladno@cuzk.cz
Ctiborova 3091, 27201 Kladno telefon: 312610306, 312610307 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533017 - Unhošť NUTS5 CZ0203533017
Pracoviště 203 - Kladno

Obec s rozšířenou působností 2109 - Kladno
Pověřený obecní úřad 21092 - Unhošť

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1943 10632213
zahrada 1380 894086
ovoc. sad 32 82330
travní p. 421 685062
lesní poz les s budovou 1 18
lesní poz les(ne hospodář) 20 43273
lesní poz ostat.komunikace 3 3078
lesní poz 179 2951863
vodní pl. nádrž umělá 8 24760
vodní pl. rybník 16 101937
vodní pl. tok přirozený 226 82608
vodní pl. tok umělý 2 377
vodní pl. zamokřená pl. 21 18860
zast. pl. společný dvůr 13 8851
zast. pl. zbořeniště 21 2837
zast. pl. 2354 510430
ostat.pl. dráha 6 36709
ostat.pl. dálnice 19 12002
ostat.pl. jiná plocha 359 213389
ostat.pl. manipulační pl. 115 180407
ostat.pl. neplodná půda 87 37767
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 6796
ostat.pl. ostat.komunikace 681 421423
ostat.pl. pohřeb. 1 5924
ostat.pl. silnice 112 340560
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 42 56287
ostat.pl. zeleň 46 63407
Celkem KN 8111 17417254
Par. DKM 5350 3453816
Par. KMD 2761 13963438
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 682
č.p. byt.dům 46
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 611
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
č.e. bydlení 1
č.e. garáž 83
č.e. jiná st. 31
č.e. obč.vyb 1
č.e. prům.obj 1
č.e. rod.rekr 379
č.e. tech.vyb 3
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 233
bez čp/če jiná st. 127
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 37
rozestav. 8
Celkem BUD 2337
byt.z. byt 567
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 122
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 50
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 11
Celkem JED 761
LV 3075
spoluvlastník 4826

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.04.2015
KMD 1:1000 28.11.2013
THM-V 1:1000 01.01.1972 28.04.2015 intravilán,Dědkův mlýn, Nouzov
S-SK GS 1:2880 1840 28.11.2013 extravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kladno.

vypočteno: 30.09.2020 17:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička