k.ú.: 774413 - Únětice u Prahy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539805 - Únětice NUTS5 CZ020A539805
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21056 - Roztoky

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 274 1998181
zahrada 210 106205
ovoc. sad 8 26765
travní p. 119 424582
lesní poz 16 128564
vodní pl. nádrž umělá 9 3552
vodní pl. rybník 3 39572
vodní pl. tok přirozený 18 11614
vodní pl. zamokřená pl. 3 6354
zast. pl. zbořeniště 5 3795
zast. pl. 364 81989
ostat.pl. jiná plocha 201 64662
ostat.pl. manipulační pl. 35 43112
ostat.pl. neplodná půda 66 100981
ostat.pl. ostat.komunikace 101 70065
ostat.pl. pohřeb. 2 8707
ostat.pl. silnice 8 27174
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2070
ostat.pl. zeleň 3 386
Celkem KN 1446 3148330
Par. KMD 1446 3148330
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 90
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 157
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 350
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 33
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 9
obč.z. byt 11
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 5
Celkem JED 64
LV 483
spoluvlastník 732

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2011
S-SK GS 1:2880 1840 29.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 19.06.2019 07:10

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.