k.ú.: 774316 - Unčín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596931 - Unčín NUTS5 CZ0635596931
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 108 1161294
zahrada 98 52724
travní p. 325 1109250
lesní poz les s budovou 5 127
lesní poz 174 1177194
vodní pl. tok přirozený 54 60746
vodní pl. tok umělý 12 5563
zast. pl. společný dvůr 1 631
zast. pl. zbořeniště 5 308
zast. pl. 129 36401
ostat.pl. jiná plocha 31 10003
ostat.pl. manipulační pl. 14 34747
ostat.pl. neplodná půda 142 96082
ostat.pl. ostat.komunikace 104 50769
ostat.pl. pohřeb. 1 802
ostat.pl. silnice 41 33260
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1796
ostat.pl. zeleň 9 2984
Celkem KN 1256 3834681
Par. KMD 1256 3834681
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 66
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 2
Celkem BUD 129
LV 167
spoluvlastník 223

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 14.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.05.2019 17:16

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.