k.ú.: 774294 - Úmyslovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537900 - Úmyslovice NUTS5 CZ0208537900
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 181 3298985
zahrada 117 88115
ovoc. sad 5 28679
travní p. 9 22041
vodní pl. nádrž umělá 2 1357
vodní pl. tok přirozený 6 24739
vodní pl. tok umělý 3 4345
zast. pl. společný dvůr 2 11248
zast. pl. zbořeniště 3 1417
zast. pl. 184 96835
ostat.pl. jiná plocha 33 41305
ostat.pl. manipulační pl. 25 49077
ostat.pl. neplodná půda 6 7807
ostat.pl. ostat.komunikace 47 111951
ostat.pl. pohřeb. 2 2885
ostat.pl. silnice 6 44966
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13145
ostat.pl. zeleň 18 80997
Celkem KN 651 3929894
Par. DKM 214 3520665
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 91
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 179
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 238
spoluvlastník 355

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.03.2016 1:1000 22.03.2016 *)
S-SK GS 1:2880 1842 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 02/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 06.06.2020 04:32

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.