k.ú.: 774286 - Ostrov u Poděbrad - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537900 - Úmyslovice NUTS5 CZ0208537900
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 95 1980341
zahrada 20 20808
travní p. 8 23239
vodní pl. nádrž umělá 1 255
vodní pl. tok přirozený 1 6207
vodní pl. tok umělý 5 30695
zast. pl. společný dvůr 1 926
zast. pl. zbořeniště 1 1593
zast. pl. 38 23972
ostat.pl. jiná plocha 17 26193
ostat.pl. manipulační pl. 5 17605
ostat.pl. neplodná půda 4 7445
ostat.pl. ostat.komunikace 13 61015
ostat.pl. silnice 7 60971
ostat.pl. zeleň 16 44325
Celkem KN 232 2305590
Par. DKM 232 2305590
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 38
LV 74
spoluvlastník 114

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.10.2018
DKM 1:1000 08.10.2018
DKM-KPÚ 05.10.2017 1:1000 13.10.2017 *)
DKM-KPÚ 15.03.2016 1:1000 22.03.2016 *)
S-SK GS 1:2880 1824 08.10.2018 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 27.09.2020 06:28

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička