k.ú.: 774278 - Úmonín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534501 - Úmonín NUTS5 CZ0205534501
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 186 3805053
zahrada 90 82952
ovoc. sad 5 17370
travní p. 16 48868
lesní poz 29 82289
vodní pl. nádrž umělá 2 717
vodní pl. rybník 2 5188
vodní pl. tok umělý 1 2764
zast. pl. společný dvůr 2 284
zast. pl. zbořeniště 2 601
zast. pl. 130 85494
ostat.pl. jiná plocha 36 45394
ostat.pl. manipulační pl. 12 28301
ostat.pl. neplodná půda 31 36826
ostat.pl. ostat.komunikace 34 122960
ostat.pl. silnice 10 69413
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5596
ostat.pl. zeleň 7 53650
Celkem KN 596 4493720
Par. DKM 596 4493720
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 54
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 129
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 2
Celkem JED 12
LV 180
spoluvlastník 249

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.04.2019
DKM-KPÚ 29.07.2013 1:1000 06.08.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1838 25.04.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 26.09.2020 00:42

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička