k.ú.: 774251 - Lomec u Úmonína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534501 - Úmonín NUTS5 CZ0205534501
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 110 2076201
zahrada 111 102074
ovoc. sad 13 45355
travní p. 65 148179
lesní poz 21 925035
vodní pl. nádrž umělá 2 7293
vodní pl. rybník 1 1556
vodní pl. tok přirozený 4 26528
vodní pl. tok umělý 7 495
vodní pl. zamokřená pl. 2 1841
zast. pl. společný dvůr 9 2505
zast. pl. zbořeniště 10 4463
zast. pl. 144 63021
ostat.pl. jiná plocha 53 43549
ostat.pl. manipulační pl. 9 8509
ostat.pl. neplodná půda 32 22278
ostat.pl. ostat.komunikace 75 119136
ostat.pl. silnice 6 22842
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 5487
ostat.pl. zeleň 4 17516
Celkem KN 687 3643863
Par. DKM 438 3495332
Par. KMD 249 148531
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 60
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 5
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 141
LV 189
spoluvlastník 236

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.05.2016 1:1000 19.05.2016 *)
KMD 1:1000 01.06.2011
S-SK GS 1:2880 1838 01.06.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 24.08.2019 15:59

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.