k.ú.: 774073 - Újezdec u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 511382 - Přerov NUTS5 CZ0714511382
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 349 1693900
zahrada 418 337656
ovoc. sad 2 4592
travní p. 4 3318
lesní poz 1 28362
vodní pl. tok přirozený 1 4878
zast. pl. společný dvůr 12 36154
zast. pl. zbořeniště 4 7918
zast. pl. 588 128651
ostat.pl. jiná plocha 66 70096
ostat.pl. manipulační pl. 5 31515
ostat.pl. neplodná půda 6 23354
ostat.pl. ostat.komunikace 160 203921
ostat.pl. silnice 5 18866
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13572
ostat.pl. zeleň 9 22325
Celkem KN 1632 2629078
Par. DKM 1632 2629078
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 174
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 21
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 145
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 14
č.e. rod.rekr 49
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 91
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 24
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 579
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 642
spoluvlastník 843

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.12.2008 1:1000 15.12.2008 *)
DKM 1:1000 15.04.2005 převod ZMVM (intravilán)
ZMVM 1:2000 01.11.1984 15.12.2008
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.11.1984


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 19.08.2019 20:59

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.